Arthur Breisky: Triumf zla, Dvě novely

Triumf zla, Dvě novely
Spisy A. B., svazek 3
K vydání připravili Gabriela Zemanová a Aleš Zach.
Soupis osobností a děl sestavil Luboš Merhaut s přispěním editorů.
Obálku a grafickou úpravu navrhl Luboš Drtina.
V roce 1997 vydalo nakladatelství THYRSUS jako svou 9. publikaci.
Náklad 800 výtisků.
1. vydání v tomto souboru
260 stran
ISBN 80-901774-8-4
Pevná šitá vazba s přebalem a matnou laminací.
Zbytek nákladu doprodává Antikvariát Valentinská (Valentinská 8, Praha 1, www.valentinska.cz)
cena Kč 70,-

Nové vydání jediné knihy publikované za autorova života, doplněné dvěma prózami, které Breisky mystifikačně připojil ke svému překladu Stevensonovy povídky Klub sebevrahů. Součástí svazku je Bibliografie Arthura Breiského, soupis osobností a děl, o nichž Breisky psal, které překládal, nebo citoval, a reprodukce uměleckých portrétů Arthura Breiského.

ukázka/Brzy nato vešla do pokoje vysoká, štíhlá postava muže, zcela černě oblečená, s pergamenově žlutými, vpadlými tvářemi. Černé oči cizincovy, žhnoucí zvláštním hypnotizujícím světlem, neodvracely se od mladého muže. Přistoupil těsně k lůžku a položil mu svou hubenou ruku na rameno.
„Přál jste si mých služeb?” řekl hrobovým hlasem. „Jsem rytíř Smrti. Trváte-li opravdu na svém přání, obnažte svá prsa.”
A s význačným gestem vyňal ze zlatého pouzdra krátkou dýku se stříbrnou rukojetí.
Mladý muž s velmi zdvořilým úsměvem pokynem ruky nabídl svému hosti místo u svého lůžka.
„Jste mi velmi vítán,” řekl. „Nechcete napřed se mnou vykouřiti cigaretu? Jejich kouzlo je tak mocné, že i smrt bychom pro ně oddálili. Pak vás poprosím, abyste učinil konec.”
Oba si zapálili cigaretu a rytíř Smrti řekl svým hrobovým hlasem: „Líbíte se mi, krásný jinochu. Jste odvážný a vaše zdvořilost neopouští vás ani ve chvíli, kdy Smrt sáhla na vaše rameno. Ještě žádná z mých dobrovolných obětí nenabídla mi cigarety. Také jest mi vás líto. Slovem: slíbíte-li mi, že nebudete nikdy již milovati, zmizí zelené skvrny na vašich tvářích - neostýchejte se, vím vše - a opustím vás, aniž bych zbarvil hrot své dýky krví vašeho srdce.”
„Lze si dáti vyříznouti srdce a žíti? Lze žíti se srdcem a nemilovati?” Mladý muž usmál se svým nejsladším úsměvem, vrhnuv koketní pohled do zrcadla, a zapálil si novou cigaretu.
„Možno však srdce umrtviti,” odpověděl rytíř Smrti svým hrobovým hlasem. „Někteří činí tak alkoholem, jiní manželstvím, jiní ctižádostí, jiní povoláním a jen nejmoudřejší poznáním. Nuže, mohu vám dopomoci k poznání, jež vás navždy vyhojí. Postačí, doprovodíte-li mne na malé obchůzce.”