Jiří Karásek ze Lvovic: Básně z konce století

Básně z konce století
Zazděná okna, Sodoma, Kniha aristokratická, Sexus necans.
Edičně připravili Gabriela Dupačová a Aleš Zach.
Obálku a grafickou úpravu navrhla Klára Kvízová.
V roce 1995 vydalo nakladatelství THYRSUS jako svou 3. publikaci.
Náklad 1200 výtisků
1. vydání.
188 stran
ISBN 80-901774-2-5

Měkká šitá vazba.
Rozebráno

Souborné vydání Karáskových básnických sbírek podle prvních knižních vydání z let 1894-1898. Sbírka Sodoma, zabavená roku 1895 z mravnostních důvodů, vyšla v tomto souboru v původním znění poprvé.

ukázka/ HORKÉ A SMYSLNÉ RŮŽE...

Horké a smyslné růže do mých snů rozlité prudce!
Tančící krvavé skvrny v ohni a v závratném chvění!
Hořících barev směs!

Všechno v nich šíleně výská! Mřížovím stékají zahrad!
Horké a smyslné růže! Výkřiky rozkoší zpilé!
Do mých snů rozlité!

Hnědé a vzpurné tvé tělo pohřbené v dusivých vůních! -
V závrati, růže! ó růže! - horké a smyslné růže! -
Omamně padlo v mé sny!

Nahost tvá tíží mne, tíží, znavuje, znavuje údy,
V mdlobě vln, zdá se mi, tonu, v ospalých, zdlouhavých vlnách,
Dusí mě hustý vzduch!

Nervy se vzepjaly prudce, splašené, spráskané koně,
Nahý bok dráždí je zblízka, žádost se protrhla v krvi,
Prýští a stříká teď z žil!

Chtěl bych teď ve vichru letět, na koni s vlající hřívou,
Ve vichru chtěl bych teď letět, na koni šíleném letět,
Do slunce žhavého,

Udusen tygřím Tvým stiskem, pod bokem hnědým se chvěje,
Tak chtěl bych uchvácen zmírat, pod dechem vášně Tvé zmírat,
V zuřivém objetí Tvém!