Vadim Horák: Jules Verne v nakladatelství Jos. R. Vilímek

Jules Verne v nakladatelství Jos. R. Vilímek
Odpovědný redaktor Aleš Zach.
Vazbu a grafickou úpravu navrhl Luboš Drtina.
V roce 2005 vydalo nakladatelství THYRSUS jako svou 14. publikaci.
Náklad 600 výtisků.
1. vydání.
171 stran
ISBN 80-902660-3-7
Pevná šitá vazba.
Cena: 340,- Kč

U příležitosti práce na rozsáhlejší monografii o nakladatelství Jos. R. Vilímek se autor Vadim Horák (nar. 1967) zaměřil na příběh vydávání románů francouzského spisovatele Julesa Vernea v tomto nakladatelství. Na základě studia archivních dokumentů zmapoval jednotlivé etapy vydávání verneovek u Vilímků od prvních kontaktů nakladatele s Verneovým pařížským nakladatelstvím Hetzel a analyzoval příčiny, které formovaly proměnu edičních řad vilímkovských verneovek v průběhu doby. V dokumentární části, která navazuje na vlastní studii, doložil autor podrobnými bibliografickými záznamy i doplňkovými tabulkami všechna vydání verneovek v nakladatelství Jos. R. Vilímek v letech 1889-1949. Těžiště obrazové dokumentace je v barevných reprodukcích jednotlivých typů desek, do nichž byly verneovky nakladatelství Jos. R. Vilímek vázány.

ukázka/ Smlouva s Hetzelem měla pro Vilímka nesmírný význam. Díky ní poprvé dosáhl nosného edičního projektu, který byl schopen opakovaně po dobu mnoha let naplňovat kvalitními a dobře prodejnými literárními díly. Ve svém důsledku se tak Jules Verne stal prvním skutečným "kmenovým" autorem nakladatelství Jos. R. Vilímek, a protože to byl autor velmi úspěšný, Vilímkovo nakladatelství mělo z tohoto kroku v budoucnosti hodně těžit.((60)) Smlouva byla zároveň významným úspěchem také pro Hetzela a Vernea. Díky ní začalo v češtině brzy vycházet nemalé množství autorizovaných překladů verneovek vůbec poprvé s původními rytinami a Vilímkova první výhradně verneovská edice stojí na počátku velmi dlouhé a silné Verneovy tradice v českém kulturním prostředí.